Cecilie Rathem

Høgre

Helge Nilsen

Kristeleg Folkeparti

Daniel-Victor Sandvik

Fremskrittspartiet

Kjell Rune Garlid

Sotralista

Johannes Kobbeltveit

Senterpartiet

Fjell kommune

Adr.: postboks 184, 5342 Straume

Tlf.: +47 55 09 60 00

ÅRSMELDING 2018

ÅRSMELDING 2018