Andreas Sjalg Unneland

Sosialistisk Venstreparti

Kristin Brennhaug

Kristelig Folkeparti

Kjetil Hansen

Fremskrittspartiet

Hege Misje

Sotralista

Monica Alvheim

Miljøpartiet De Grønne

Fjell kommune

Adr.: postboks 184, 5342 Straume

Tlf.: +47 55 09 60 00

ÅRSMELDING 2018

ÅRSMELDING 2018