Grunna bygging av lokalmedisinsk senter var finansieringsbehovet i 2018 det høgaste i heile 10-årsperioden.

Investeringsutgifter 2009-2018

(Tal i heile tusen)

Totale investeringsutgifter i 2018 var på 352,8 mill medan den i 2017 var på 322 mill.

Dei største investeringane i 2018 var:

  • Lokalmedisinsk senter (LMS) med om lag 152,6 mill
  • Bustader til rus, flyktningar og andre med om lag 47,6 mill
  • Ombygging/rehab. kommunale bygg med om lag 24,1 mill
  • Rehabilitering Landro skule med om lag 22,8 mill
  • Kommunale vegar med 21 mill
  • Omsorgsbustader Blombakkane med 20,5 mill
  • Utbetring Bjorøy skule med 14,8 mill
  • Foldnesvegen med om lag 10 mill

 

 

Fjell kommune

Adr.: postboks 184, 5342 Straume

Tlf.: +47 55 09 60 00

ÅRSMELDING 2018

ÅRSMELDING 2018