Olav Kobbeltveit

Venstre

Helena Morland Hansen

Høgre

Svein Petter Bergh

Sotralista

Hilde E Lohmann Sandal

Arbeiderpartiet

Odd Bjarne Skogestad

Kristelig Folkeparti

Fjell kommune

Adr.: postboks 184, 5342 Straume

Tlf.: +47 55 09 60 00

ÅRSMELDING 2018

ÅRSMELDING 2018